การปล่อยปลาลงตู้

November 5, 2020 By Nina Hunt Off

การลงปลาในตู้

เวลาเราซื้อปลามา ไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ พอมาถึงบ้าน ก่อนลงตู้หลักของเรา ก็ควรจะมีการพักปลาก่อนลง เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่สิ่งมีชีวิตในตู้ปลาหลัก ซึ่งมีหลายวิธี

1. ตู้กักโรค เป็นวิธีที่ดีที่สุด หากมีทุน เพราะนอกจากจะเอาไว้รักษาโรคเวลาปลาป่วยแล้ว ก็สามารถเอาไว้กักโรคก่อนนำลงตู้หลักได้เช่นกัน การกักโรค ก็ไม่ได้ยากแค่ใช้น้ำในถุงที่ได้มาจากร้านขายปลา เทลงไป ค่อยๆใส่น้ำในระบบของเราลงไป ใส่น้ำแค่ไหนก็แล้วแต่ขนาดตู้ แล้วใส่ยาเหลืองลงไปตามโดสที่ฉลากแสดงไว้ ใส่ปั๊มอ๊อกซิเจนโดยผ่านหัวทราย แช่ไว้ 2 วันแล้วถ่ายน้ำ สัก 30-40% ทุกๆ 2 วัน เป็นเวลาประมาณ 15 – 20 วันเพื่อดูอาการปลาและโรคของปลา เราจะได้ปลาที่มีคุณภาพสมบูรณ์เกือบ 100%

2. กล่องโฟม หากไม่มีตู้กักโรค ก็หันมาใช้กล่องโฟมแทนหรือจะใช้ภาชนะอื่นๆก็ได้เช่น กะละมัง ถัง วิธีก็เหมือนกับข้อ 1. แต่เราจะหันมาแช่ยาเหลือง โดยใส่อ๊อกใส่หัวทรายไว้สัก 3-4 ชม. แล้วค่อยปรับสภาพน้ำและค่อยนำปลาลงตู้หลัก วิธีนี้ จะได้ปลาที่มีคุณภาพ 60-70%

3. วิธีเร่งรัด ได้ปลามา ก็จัดการล้างถุงให้สะอาด แล้วจุ่มถุงลงไปในตู้หลักหรือตู้กรองของเรา สัก 10-15 นาที เพื่อให้ปลาได้เห็นสิ่งแวดล้อม และเพื่อปรับอุณหภูมิระหว่างถุงกับในตู้ เสร็จแล้ว เปิดถุงออก หาอะไรหนีบไว้กับขอบกระจก แล้วทำการค่อยๆกรอกน้ำในตู้หลักหรือตู้กรองลงไปในถุง หรือจะใช้การ ใช้สายอ๊อกซิเจน ต่อเข้ากับตัวปรับน้ำ แล้วค่อยๆ ให้ไหลลงถุงก็ได้เช่นกัน พร้อมกับวัดความเค็มให้น้ำในถุงเท่ากับน้ำในตู้ เสร็จแล้วก็ทำการปล่อยปลาลงตู้หลัก วิธีนี้จะได้ปลาที่มีคุณภาพ 0-50%

 

Five Tips for Moving a Fish Tank From One Home to the Next